Open brief duurzaamheid

1. Benoem een minister voor Energie en Klimaat.

Deze minister van energie en klimaat krijgt een eigen ministerie. Dit nieuwe ministerie moet leiding gaan geven aan de energietransitie, met als eerste taak het tot stand brengen van een klimaatwet, waarin de klimaatdoelstellingen expliciet zijn vastgelegd.

2. Zet in op brede fiscale vergroening … Link

Een volwassen regeerakkoord

Kabinetsformaties zijn de donkere kamer van de Nederlandse parlementaire democratie. Na een verkiezingscampagne vol stellige uitspraken en kloeke voornemens duiken de leiders van toekomstige coalitiepartijen onder in formatiebesprekingen. Na weken of maanden komen politic tevoorschijn met uiterst gedetailleerde afspraken. Goed voor hen, maar heel slecht voor de democratie.

Om het niet bij mooie woorden te laten heeft Marc Chavannes zo’n beknopt regeerakkoord opgesteld. Het gooit de democratie weer open en kan misschien een deel van de onvrede over ‘Den Haag’ wegnemen. Het gaat tenslotte om vertrouwen. Tussen coalitiepartners, en tussen regering en samenleving. De rest is verstandige improvisatie. Link

De oplossing waar niet over wordt gerept …

Een wapen tegen honger. Tegen armoede. Tegen drugs- en wapenhandel. Tegen slavernij. Tegen piraterij. Zet het goed in en we verdienen er ook nog eens $50 tot $100 miljard mee. En, niet onbelangrijk, bij juiste inzet blijven honderdduizenden migranten erdoor thuis.

Vrijwel iedereen is het hierover eens. 1. De Wereldbank zegt het. 2. Interpol zegt het. 3. Het Amerikaanse leger zegt het. 4. VN-rapporten zeggen het. 5. Denktanks en milieuorganisaties zeggen het. 6. Biologen, sociologen en criminologen zeggen het. 7. Zelfs Brexit-o-loog Nigel Farage zegt het …,

maar geen politicus in Nederland die je er ooit over hoort. Link

Juli 1940 …

Doldriest van oorlogsoptimisme gaf Walter Funk, de Duitse minister van Economische Zaken, in juli 1940 een persconferentie waarin hij de economische contouren van de ‘Nieuwe Europese Orde’ schetste: hoe zouden de Duitsers de Europese economie organiseren in vredestijd?

Funk presenteerde tijdens deze persconferentie een gedetailleerd plan voor het internationale betalingsverkeer in het Derde Rijk. Een paar weken later belandde het plan van Funk op het bureau van een van de grootste economen van de twintigste eeuw: de Engelsman John Maynard Keynes. Hij had de opdracht gekregen om het plan van de nazi’s zo snel mogelijk kapot te schrijven.

Maar toen gebeurde er iets geks. Wat Keynes betreft was ongeveer driekwart van het Funk-plan juist ‘uitmuntend.’ Het probleem was, aldus Keynes, dat de Duitsers ‘in de praktijk hun systeem gebruiken om hun buren te exploiteren.’ Maar in essentie was ‘Funks plan goed en exact de richting waarin we zelf moeten denken.’ Funk had namelijk de fundamenten geschetst van een Europese economie waarin de symmetrie zit ingebakken. Link

Het zal ons waarschijnlijk niet lukken …

… vermoedt psycholoog Daniel Kahneman, die de Nobelprijs voor economie kreeg voor zijn onderzoek naar (ir)rationele besluitvorming, dat de mensheid het probleem van de, door de mens zelf ingezette klimaatverandering helemaal niet kán oplossen.

“Ik ben door en door pessimistisch, het spijt me”, zei Kahneman in een gesprek dat George Marshall met hem had voor diens eerdergenoemde boek. Ook al zijn mensen zich nog zo bewust van het probleem, dat zal nooit de weerstand overwinnen om hun eigen levensstandaard te verlagen.”

Dus negeren we de feiten over klimaatverandering, schrijft de Noorse sociologe Kari Marie Norgaard in haar boek Living in Denial. Optimisten vertrouwen op een technologische oplossing, zoals de ‘thoriumcentrale’, een veel veiliger vorm van kernenergie die ons al decennialang in het vooruitzicht wordt gesteld. Pragmatici denken dat het zo’n vaart niet zal lopen en dat we ons best kunnen aanpassen. Twijfelaars vergroten de wetenschappelijke onzekerheden uit en herinneren eraan dat het ijs op Groenland al eens verdwenen was toen er nog helemaal geen kolencentrales bestonden.  Link

Het ijs schuift en slinkt … overal

De diersoort mens heeft met succes twintig of meer afzonderlijke periodes doorstaan waarin sprake was van een opwarmende aarde, zij het in andere omstandigheden dan de onze.

Het is dus niet de eerste keer dat het klimaat verandert, maar wel de eerste keer dat zo’n 7,5 miljard mensen de gevolgen ervan zullen merken. Link

Trump Risks Our Home

Only 10 weeks into his presidency, and at great risk to future generations, Donald Trump has ordered the demolition of most of President Barack Obama’s policies to combat climate change by reducing emissions from fossil fuels. Link

The vote, by the California Air Resources Board, is the boldest indication yet of California’s plan to stand up to President Trump’s agenda. Leading politicians in the state, from the governor down to many mayors, have promised to lead the resistance to Mr. Trump’s policies. Link

“9/11”

Ik kwam 9/11 weer tegen in ‘De TESLA revolutie’. Daarin wordt deze aanslag, als opmaat voor de aanval op Irak, genoemd. Met name om daar de olievelden te bemachtigen om zo de vraag naar olie in Amerika te bestendigen. Bush, als diepgelovige, zag dit overigens ook als een directe opdracht van God. 9/11 Kwam dus al een ‘geschenk uit de hemel’. Zoals de coup voor Erdogan.
‘De TESLA revolutie’ gaat over energie – en dus ook olie – en dit zette mij op het spoor van Richard Gage, die met een grote groep experts, de officiële versie van 9/11 aanvecht.
Zijn presentatie duurt even. Dus ga ervoor zitten … Je idee over 9/11, waarschijnlijk gebaseerd op de officiële versie, zal drastisch veranderen. Of mogelijk twijfelde je al aan die versie. Want er zijn veel te veel vragen. Ook nu nog steeds niet beantwoord.
Hier de lezing Richard Gage over 9/11 – TU Delft- met NL ondertiteling – Link
Zembla komt tot de conclusie dat de Twin Towers wel ingestort zijn door de ‘impact’ van de vliegtuigen, maar ook dat de Amerikanen precies op de hoogte waren wanneer, waar en hoe de aanslagen gepleegd zouden worden. Hun onderzoek is nogal amateuristisch van opzet, maar het volgende komt ook in alle andere verslagen naar voren: er is vlak voor de aanslag ongebruikelijk veel handel geweest in aandelen van United en American Airlines. Evenals in enkele verzekeringsmaatschappijen. En dat WTC7 bewust is opgeblazen, is volgens hen zeker. –  Link
Het verhaal van Zembla, met nota bene maar 1 expert op het gebied van explosieven, wordt – terecht denk ik – in twijfel getrokken in deze documentaire: ‘9/11 Mysteries Demolitions – Nederlands ondertiteld. Hierin wordt gesteld dat de kolommen overeind zouden zijn gebleven als er niet gebruik was gemaakt van explosieven. – Link
“For nearly 15 years, ever since jihadists took down the Twin Towers and killed nearly 3,000 Americans, many have wondered how a bunch of novice terrorists—several of whom could barely fly an airplane, much less a big jetliner—could pull off such complex and audacious attack. What al-Qa’ida termed their ‘Planes Operation’ was meticulously planned prior to execution—but by whom, exactly?
“Yet nobody should expect Washington, DC, to come clean about this anytime soon.” – Link
Wikipedia, ‘Conspiracy Theories 9/11 attacks’ – Link
We worden gemanipuleerd. Ook door onze ‘vrienden’ – Michael Moore – Fahrenheit 9/11 – met NL ondertiteling
Uit ‘De TESLA revolutie’:

“De aanslagen op 11 september 2001 op de Twin Towers – 9/11 – boden Cheney en Rumsfeld de ideale aanleiding om een strategie van preventieve oorlogen uit te rollen. Uit gelekte memo’s blijkt dat de defensieraad van het Pentagon ruim een week na 9/11 een 19 uur durende vergadering hield waarin men besprak hoe de VS de Iraakse regering van Saddam Hoessein omver kon werpen. De vergadering werd voorgezeten door Rumsfeld en viceminister van Defensie Wolfowitz, en onder de 18 aanwezigen waren Henry Kissinger, CIA-directeur James Woolsey, James Schlesinger en Richard Perle van het Project for the New American Century. Dit is ook bevestigd door de Amerikaanse generaal Wesley Clark tijdens zijn campagne als mogelijke presidentskandidaat. Hij legde uit waarom de neoconservatieven in de regering-Bush besloten hadden ‘zeven landen uit te schakelen: Irak, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en Iran.’”

“De strategie van preventieve oorlog werd al beschreven in 2000, dus een jaar vóór 9/11, in het gedetailleerde rapport ‘Rebuilding America’s Defense’ van het Project for the New American Century (PNAC). Tien oprichters van deze neoconservatieve denktank waren tevens lid van de regering van George W. Bush, onder wie Cheney, Rumsfeld en Wolfowitz. Een van neoconservatieve schrijvers van dat rapport, Robert Kagan, verklaarde in 2002 in een interview met de Atlanta Journal Constitution: ‘We zullen gedurende een lange periode een grote troepenmacht in het Midden-Oosten nodig hebben. Als we een strijdmacht in Irak hebben, dan zal er geen disruptie in de olievoorziening zijn.’”

“Het PNAC-rapport benoemde zelfs dat nieuwe strategieën, zoals een preventieve oorlog, voor de buitenwereld nooit aanvaardbaar zou zijn zonder een ‘nieuw Pearl Harbor’.”

“Bingewatchen”

‘Wanneer ik mijn stijve lijf nog eens wat strakker in mijn fleecedeken wikkel en me in de zesde aflevering van The Good Wife laat zuigen, ben ik niet trots op mezelf. Maar ik hoor ook tot het kamp van gelovers die menen dat het beste tv-drama van tegenwoordig zich kan meten met de beste literatuur.

Series als The Sopranos en Six Feet Under koester ik zoals ik mijn favoriete romans koester. Ik kijk ze eens in de zoveel tijd terug. Tony Soprano is voor mij nog steeds een van de meest memorabele voorbeelden van hoe de Amerikaanse cultuur met depressie omgaat. En van de begrafenisondernemers uit Six Feet Under heb ik – zonder overdrijven – nogal wat opgestoken over hoe je de dood een plek geeft in het leven.

Een aanzienlijk deel van mijn vrije tijd breng ik door met de personages uit mijn geliefde series, fictieve mensen die ik beter leer kennen dan welk personage uit boeken, films of toneelstukken dan ook.

Ik blijf me afvragen wat toch de grote aantrekkingskracht is van dit merkwaardige tijdverdrijf en welke plaats series innemen in de dagelijkse werkelijkheid. Waarom trekken we ons terug uit het echte leven om tijd door te brengen in de verzonnen werelden van series …’ Link

Staying below 2°C …

To hit the Paris climate goals without geoengineering, the world has to do three broad – overambitious – things:

1. Global CO2 emissions from energy and industry have to fall in half each decade. That is, in the 2020s, the world cuts emissions in half. Then we do it again in the 2030s. Then we do it again in the 2040s. They dub this a “carbon law.” Lead author Johan Rockström told me they were thinking of an analogy to Moore’s law for transistors; we’ll see why.

2. Net emissions from land use — i.e., from agriculture and deforestation — have to fall steadily to zero by 2050. This would need to happen even as the world population grows and we’re feeding ever more people.

3. Technologies to suck carbon dioxide out of the atmosphere have to start scaling up massively, until we’re artificially pulling 5 gigatons of CO2 per year out of the atmosphere by 2050 — nearly double what all the world’s trees and soils already do. Link

Oplichters die bellen; met de stem van je moeder …

Het is niet begonnen met een roddel over een pizzeria waar kinderen door Hillary Clinton werden geëxploiteerd als  seksslaven. Misleiding, oplichting en nepnieuws zijn wijdverbreid, maar allesbehalve nieuw. Zo dankte Fidel Castro de verovering van Cuba voor een belangrijk deel aan de valse geruchten die hij verspreidde over de omvang van zijn troepenmachten.

Wat wel recent veranderde is de technologie waarover oplichters beschikken en de manier waarop we de wereld interpreteren. De algoritmes van Google en sociale media hebben de informatievoorziening fundamenteel gewijzigd en ervoor gezorgd dat informatie die je bereikt meer dan ooit is toegespitst op je profiel.’ Link

Julian Assange

Wordt door journalisten en mensenrechtenactivisten  vaak op het schild gehesen alsof hij een heldhaftige strijder is voor meer transparantie en democratie.

Maar hij is een narcist, die alleen maar uit is op roem, chaos en ontwrichting. Link

 

‘Elke foto, voor elk tijdschrift, wordt bewerkt …

… Elk beeld, geen uitzonderingen. Mensen zijn naïef als ze dat niet zien, als ze ervan uitgaan dat ze de zogeheten realiteit voorgeschoteld krijgen. Dat is niet zo.

Er is een uitsnede gemaakt, hier wordt een donkerder accent aangebracht, daar wordt het iets lichter. De kleuren zijn versterkt, het contrast net wat zwaarder aangezet. De vraag is niet óf foto’s worden gemanipuleerd, maar hoe erg het is dat dat gebeurt.” Link

Magische grens van 100 dollar geslecht?

Accu’sin Trouw wordt onterecht gemeld  dat het zou gaan over batterijen; maar die kun je niet opladen –  die duizenden keren opgeladen kunnen worden en minder dan 100 dollar per kiloWattuur opslagcapaciteit kosten zijn al lange tijd de heilige graal in de energiewereld. Wetenschappers van het City College of New York zeggen de graal gevonden te hebben. Link

“Plan B”

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij die de belangen van alle soorten als uitgangspunt neemt. Hun visie omvat onze hele planeet. En daar zijn ze uniek in. Voor hun “Plan B”, volg deze Link.

Wat is hun rol?
Belangrijke onderwerpen als dierenrechten en dierenwelzijn werden en worden vaak volledig genegeerd door partijen. Het is dan ook noodzakelijk dat binnen de huidige politiek een partij  als ‘aanjager’ fungeert. Ze willen mensen wakker schudden en hen vervolgens concrete perspectieven bieden voor een betere wereld. Een wereld waarin de verwoestende mens niet langer het zaligmakende centrum is, maar een onderdeel.

Superwatch Against Computing

The Swiss watchmaker Vacheron Constantin recently announced a remarkable mechanical movement with 23 complications. The mechanism contains 514 components but measures less than 9mm thick. In addition to such picayune matters as the perpetual date, the device is geared to track, in part: the Earth’s elliptical orbit, solar time, the zodiac, solstices and equinoxes, tide levels, the position of the sun, and the night sky in the Northern Hemisphere. Dubbed Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600, it is encased in 18 karat gold, and can be had for a cool $1 million. Link

De gulden middenweg?

Een windmolen die stroom levert voor minder dan drie cent per kiloWattuur?

En die ook nog eens per jaar evenveel stroom levert als een pakweg 200 meter hoge ‘gewone’ turbine maar een stuk kleiner is. Een idee voor de omstreden windparken voor de Hollandse kust? Link

7 ‘Aardes’ om naburige ster

Rond een betrekkelijk nabije dwergster – 39 lichtjaren – in het sterrenbeeld Waterman cirkelen zeven rotsachtige planeten, waar vloeibaar water kan bestaan. Als de ster en haar gevolg ook maar enigszins maatgevend zijn voor ons Melkwegstelsel, dan wemelt het hier dus van de aarde-achtige planeten. Link

Aan … de PvdD

L.S.,

Ik was bij de presentatie van ‘De kanarie in de kolenmijn‘ in Amstelveen bij boekhandel Venstra en zag een volle zaal met – ook veel jonge – mensen die niet overtuigd hoefden te worden. Heel bemoedigend, maar nog mooier en beter zou het zijn geweest als die mensen bereikt zouden kunnen worden die ‘op de wip zitten’.

Ik ben er van overtuigd dat het huidige politieke debat een doodlopende weg is. Het is een compromis, van een compromis, van een … Over cruciale thema’s, die dus echt relevant zijn zoals een schoon milieu, duurzame energie en mijn idee over werk en [basis]inkomen wordt vrijwel niet gerept. Het is uiteindelijk kunstvlees noch -vis.

Ik heb veel respect voor Marianne van de Partij voor de Dieren, dat ze nog steeds haar idealen over onze planeet met verve brengt in die vaak wat kinderachtige, sisserige ‘bubble’. Maar ik begrijp ook dat het in ons gewenste bestel een noodzaak is om dat te blijven doen.

Maar wat ik ook merk, is dat veel mensen wel ‘wat’ – mogelijk heel wat – willen doen, maar de hele discussie nogal abstract vinden; want we kunnen wel parten, maar wie gaat er wat doen en wie gaat beginnen? En daarbij ook vaak aan anderen denken c.q. naar anderen wijzen, die iets zouden moeten doen of juist wel iets zullen ondernemen … hopen ze. Maar we moeten handelen. Als je nu niet inziet dat we NU moeten handelen ben je of naiëf of lui of  of gewoon dom  … En als je het niet in wilt zien ben je gewoon kwaadaardig of manipulatief.

Of weet je gewoon niet waar je concreet moet beginnen.

Laten we dus beginnen een lijst op te stellen met concrete aanbevelingen die we – de burgers – direct in de praktijk kunnen brengen; van de overheid hoeven we blijkbaar weinig tot niets te verwachten. Die zitten veel te strak in hun mentale corset, dat tot uiting komt in de uitvoerders in hun ‘jasje dasje’ cultuur. Zij hebben  geen idee hebben dat de wereld binnenkort op z’n kop staat en maar rustig doorgaan met CPB, BBP en procenten achter de komma.

Om een mentale revolutie in gang te zetten op substantiële schaal doe ik een voorzet voor die lijst en ik zou graag willen dat je / jullie hier kritisch naar kijkt / kijken en ook: hoe brengen we het aan de vrouw; want zij zullen verwacht ik, hierin de voorhoede vormen.

Kijk niet naar te toekomst als een boekhouder, maar met een onbedorven geest; met een ruime blik. Laat al die ismen voor wat ze zijn en … geld is even niet belangrijk. En pas voor je te verliezen in details; ‘ja maar als …’.

Hierbij mijn lijst, die zeker niet uitputtend is en niet op basis van prioriteiten is opgesteld. Diverse, zeg maar heel wat punten kunnen zo in de praktijk worden gebracht – wij hebben dat al zonder enig probleem gedaan -. Andere punten zullen met een aanloop en diverse hindernissen genomen kunnen worden.

De praktische punten:

Minderen met de consumptie van vlees. Een groot voordeel is hierbij dat we veel dieren leed besparen. Nog liever: wordt vegetariër, maar dat is denk ik, een te grote stap voor veel van onze soort.

Koop sowieso geen ‘plofvlees’. Je gunt een dier toch wel een beetje leven? Vergeet niet dat veel winkels in handen zijn van investeringsmaatschappijen die maar één doel hebben … jou een oor aannaaien en daar zelf heel rijk van te worden.

Minder jouw consumptie en koop wat je nodig hebt. In de uitverkoop koop je meestal veel dat je uiteindelijk helemaal niet nodig had.

Neem zonpanelen of aandelen daarin. Dat kan al bij Eneco  en voor windmolens kun bij terecht bij Qurrent. Stap sowieso over naar een leverancier die alleen maar duurzame energie levert.

Neem vaker de fiets of loop i.p.v. met de auto naar de sport’school’ te gaan. En breng die ‘tweetakt’ scooter naar de schroothoop of het museum.

Neem vaker het OV en stem op een lokale partij die dieselbussen laat vervangen door elektrische – in Londen rijden ze al -.

Vlieg wat minder – daar is voor milieuactivisten ook een waarschuwing op z’n plaats – en realiseer je dat dat goedkope ticket ons allemaal uiteindelijk duur zal komen te staan.

Stap over op een bank die verandwoordelijk handelt. B.v. de TRIODOS bank.

En voor de langere adem:

Vraag waar jouw werkgever bankiert. Vraag ook het pensioenfonds waarin ze beleggen; het is tenslotte jouw geld.

Koop geen auto meer die op fossiele brandstof rijdt, maar wacht op de elektrische versie. Die komt er waarschijnlijk sneller en wordt betaalbaarder dan je denkt. De eerste praktische zijn er al. En die nieuwe is nu al oud en over een jaar of wat niets meer waard.

Bepleit dat de overheid stookolie en kerosine gaat belasten. Beide zijn zeer vervuilend, maar worden gespaard om economische redenen. In Parijs zijn daarover en daarom geen afspraken gemaakt.

Bepleit een basisinkomen bij jouw gemeente zodat we dat hele idiote bouwwerk van duizenden regels en de controle daarop overboord kunnen gooien.

Bepleit dat schaarse goederen meer worden belast en arbeid veel minder; waarom wordt dat overigens belast terwijl dat totaal niet schaars is?

Stel ook het vliegen als hobby aan de kaak. Evenals het ‘toeren met motoren’ – vaak ANWB evenementen -. Beide worden vaak gedaan bij mooi weer als we die vervuiling kunnen missen als kiespijn. Om maar niet te spreken over de herrie, die die grote kinderen veroorzaken.

Ik wil graag bijdragen aan verspreiding van informatie in mijn omgeving. Maar ik ben geen ‘politiek dier’ en ik zou graag van u / jullie horen hoe ik dit het meest effectief voor het voetlicht kan – laten – brengen in mijn regio.

Met hartelijke groet,

Willem Tanja

Who domesticated humans? – Yuval Noah Harari

Scholars once proclaimed that the agricultural revolution was a great leap forward for humanity. They told a tale of progress fuelled by human brain power. Evolution gradually produced ever more intelligent people. Eventually, people were so smart that they were able to decipher nature’s secrets, enabling them to tame sheep and cultivate wheat. As soon as this happened, they cheerfully abandoned the grueling, dangerous, and often spartan life of hunter-gatherers, settling down to enjoy the pleasant, satiated life of farmers. But that tale is a lie. Link

Brunhilde Pomsel

It was rare for us to see him in the mornings,” says Brunhilde Pomsel, her eyes closed and chin in her hand as she recalls her former boss. “He’d walk up the steps from his little palace near the Brandenburg Gate, on to which his huge propaganda ministry was attached. He’d trip up the steps like a little duke, through his library into his beautiful office on Unter den Linden.”

She smiles at the image, noting how elegant the furniture was, the carefree atmosphere where she sat in an ante-chamber off Joseph Goebbels’ office with five other secretaries, how his nails were always neatly manicured. Link

De Haagse onzin over onze staatsschuld

Het cliché van de verkiezingstijd is – ondanks vier jaar aan bezuinigingen – weer terug. ‘Ik vind dat [onze] staatsschuld geleidelijk aan verder omlaag moet,’ zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Maar … er is geen enkele reden om je zorgen te maken over de staatsschuld. Link

Religie en geweld

In het – nieuwe – boek van Karen Armstrong wordt minutieus beschreven dat geweld onlosmakelijk verbonden is met ontwikkeling van staten en culturen.

Het is een noodzakelijk boek, een soort reality check: om te beseffen hoezeer elke beschaving is gegrondvest op onderdrukking en uitbuiting. Hoogste tijd om haar ‘stem’ te laten horen. Link

Richard Rorty

This philosopher predicted Trump’s rise in 1998 — and he has another warning for the left …

Members of labor unions, and unorganized unskilled workers, will sooner or later realize that their government is not even trying to prevent wages from sinking or to prevent jobs from being exported. Around the same time, they will realize that suburban white-collar workers – themselves desperately afraid of being downsized – are not going to let themselves be taxed to provide social benefits for anyone else.

At that point, something will crack. The nonsuburban electorate will decide that the system has failed and start looking for a strongman to vote for – someone willing to assure them that, once he is elected, the smug bureaucrats, tricky lawyers, overpaid bond salesmen, and postmodernist professors will no longer be calling the shots. Link

Delightful Dozen …

…12 people who will give you a much-needed lift of the heart in the coming months.

Since its European launch in April 2015, POLITICO has run a provocative series called “Dirty Dozen,” designed to call out 12 characters — individuals, groups or institutions — that spell gloom (or worse) in a particular sphere. Earlier this year, we identified a dozen who’d be likely to ruin 2017. Here, for a change, we offer you a list that focuses on the lovelier opposite: Link

“Hierdoor werd ik vegetariër …”

“Een paar maanden geleden stopte ik in één klap met het eten van vlees. Waarom was ik zo lang blind voor iets wat veel twaalfjarige meisjes intuïtief begrijpen? Het antwoord is simpel: ik wilde het niet weten. Mocht dat ook voor jou gelden, dan hoop ik dat dit artikel de  druppel is.”

En geen slap gedoe meer over beter vlees of minder vlees. Vanaf nu … gewoon niets meer.

De redenering Het stuk van Yuval Noah Harari dat mij overtuigde vind je op zijn website. van Yuval Noah Harari is zo simpel dat ze me nog steeds verbaast. Uiteindelijk gaat het om maar drie stappen, die stuk voor stuk zijn onderbouwd met bergen aan wetenschappelijk onderzoek. Het is makkelijker om de evolutietheorie of klimaatverandering te ontkennen dan om hier een speld tussen te krijgen.

Daar gaan we: Link

Renewable energy …

… is growing cheaper to produce, with bid prices for solar and wind power projects in Europe and the Middle East dropping to levels comparable with coal-fired thermal power.

Renewable energy has been notoriously costly in the past, but many countries began to subsidize it in the 2000s in an effort to fight global warming and diversify their energy sources. Costs of equipment and construction have slid as the market expands, pushed further down by the migration toward a bidding system for construction projects in Europe and elsewhere.

A number of Western companies in such fields as information technology have begun buying all their energy from renewable sources as prices fall. Link

‘Succes is niet zo maakbaar als de goeroes ons willen doen geloven’

… Naast een gebrek aan onderbouwing betrapte Engelfriet  succesgoeroes ook op de nodige denkfouten. De belangrijkste is “Kijk mij eens!”: de goeroes gaan ervan uit dat wat hun succesvol maakte ook elke andere persoon succesvol maakt. Een andere belangrijke denkfout is dat ze vaak moeite hebben om oorzaak en gevolg uit elkaar te houden. Ze stellen bijvoorbeeld dat je passie moet hebben om succesvol te zijn. Maar is die passie de oorzaak van je succes of het gevolg?” Nog zo’n interessante denkfout is wat Engelfriet ‘achteruitjuichen’ noemt. Succesgoeroes bundelen een aantal succesverhalen, zoeken in die verhalen naar de gemene delers en presenteren die vervolgens als de weg die leidt naar succes. Link

Klimaatverandering in Europa

Europa ondervindt nu al gevolgen van klimaatverandering. En dat zal de komende tijd niet veranderen, schrijft het Europese Milieuagentschap – EMA – in zijn vierjaarlijkse rapport over de risico’s van de opwarming. Volgens het EMA neemt de kans op overstromingen én op droogte toe, zullen vaker extreme buien vallen in de zomer en komt er meer stormschade in de winter. Het smelten van gletsjers gaat onverminderd door, net als de zeespiegelstijging.

In het rapport komt het Noordpoolgebied naar voren als het kwetsbaarst. Dat komt mede doordat het smelten van het zee-ijs de opwarming versnelt. Ook smeltende permafrost kan op termijn zorgen voor zo’n versnelling. Link

Einstein

By 1939, Einstein had reached an age when, as he liked the say, the devil didn’t give one much time off. His losses, at sixty-five, were mounting: his wife dead, a step-daughter too, a son lost to madness, his own life uprooted and now lived in exile. His relentless battle to single-handedly save as many Jews from Hitler as he could, was lost as well: with the advent of war, it was impossible for Jews to emigrate from Germany.   How, absent a personal God, he dealt with “all the difficulties and bitterness that the past years have brought” is the subject of this painful, realistic, and ultimately optimistic letter. It concerns a “blow that has hit [him] terribly hard” – the death of his six-year old grandson. Link

Lamar Smith suggests that for accurate information we should rely solely on Donald Trump …

But a war on science is a war he’s guaranteed to lose. Trump can deny the science, silence the scientists, censor their reports, even fire them from government agencies – but that won’t stop the Earth from heating and its climate from changing at a dangerous rate.

At best he would survive a four or eight-year term, leave the planet a worse place for future generations, and be seen as a villain in the history books. Link

‘Kijk naar Londen en je ziet de toekomst van veel Europese steden’

Londen is hét voorbeeld van de veranderende westerse hoofdstad in de 21ste eeuw: 8,6 miljoen inwoners, onder wie velen die absurd rijk of schrijnend arm zijn, heel veel immigranten – 40 procent van de inwoners komt uit het buitenland – en zo’n 600.000 illegalen.

Ben Judah (28), geboren Londener, schreef een boek over een stad waar hij in terugkeerde na jaren in Rusland te hebben gewerkt. En die hij steeds moeilijker vond om te begrijpen. ‘Dit is Londen’ is daarom vooral een zoektocht naar wie de nieuwe Londenaren zijn. Hij werkt in een bouwput met Poolse bouwvakkers, gaat op pad met steenrijke Arabieren en met een Nigeriaanse politieagent. Twee jaar lang maakte hij een reis door zijn eigen stad. Link

Atmos 568

The Atmos 568 is a table clock that tells the time, keeps track of the month, and displays the current phase of the moon. It’s housed in a monumental Baccarat crystal case with the movement suspended in the center – Link

9 Bronnen om te volgen

Wat moet je lezen als je het Amerika van Donald Trump wil volgen? Objectiviteit bestaat niet – meer -, maar feiten wel.

Hierbij een aantal zeer vertrouwde bronnen, behalve de laatste.  Link

De terrorist is arm …

Soms doen uitspraken van politici hem pijn aan z’n oren. Bijvoorbeeld als D66-leider Alexander Pechtold of ex-VN-baas Kofi Annan zegt dat terrorisme voortkomt uit ongelijkheid en armoede.

‘Wees nou voorzíchtig’, zegt de Leidse terrorismewetenschapper Bart Schuurman. Een verband tussen armoede en terrorisme is nooit bewezen. ‘Het is frustrerend dat politici oplossingen voor dit vraagstuk nog al te vaak baseren op simpele en ongefundeerde aannames.’ Link

‘Armoedige’ fiets wordt antwoord op verkeersinfarcten

Tienduizenden nieuwe fietsen, onmiddellijk herkenbaar aan fluorescerend oranje, geel en blauw, vrolijken het straatbeeld van steeds meer grote Chinese steden op. In autogek China is sprake van een commerciële huurfiets-hype. Eerst twee maar inmiddels zeventien goed gefinancierde start-ups leveren iedere avond vrachtwagens vol nieuwe, stevige fietsen af op straathoeken in Beijing, Shanghai, Hangzhou, Shenzhen en Chengdu. Link

Staal & C02

Staal is, hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt, in vergelijking met andere materialen vaak de milieuvriendelijkste optie en de op het oog vuile industrie is heel hard bezig schoner te worden. Link

Kansen …?

H2Fuel is een technologie waarmee waterstof onder gewone atmosferische omstandigheden in een vloeistof kan worden opgeslagen. Wanneer de waterstof weer uit deze vloeistof wordt gehaald, is het rendement bijna 100%. De vloeistof kan worden gerecycled: na gebruik kan er opnieuw waterstof in worden opgeslagen. Link

Sapere aude – ‘Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen’